دسته خط 2

بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3
بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع
بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق
خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی
خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره
بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی
خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان
تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار
بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت
تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده
بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع

پشتیبانی

09154033995