دسته خدمات ساخت و ساز

خدمات گاز رسانی شاهین شعله درگلبهار

خدمات گاز رسانی شاهین شعله

چناران- روبروی بهشتی 8
داربست فلزی زنده دل درگلبهار

داربست فلزی زنده دل

خدمات گاز رسانی امین کارمشهددر گلبهار

خدمات گاز رسانی امین کار مشهد

بلوار کاوه -تلاش 2- قطعه 17 سمت راست

لوله کشی و رفع نم رحیمی

بنایی ساختمان آقای شهرکی

پوشش سقف کیمیا

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،حاشیه ارغوان

بنا(آقای اسعدی)

داربست علی پرست

داربست خانزاده

نقاشی ساختمان رنگارنگ

لوله باز کنی گلبهار

نبش پرند٢

ایزوگام بهادر

گلبهار، سیار

چاهکنی

چناران

آرماتوربندی سعادتی

جوشکاری سیار نجفی

بنا(آقای بانی نژاد)

داربست ملی

داربست محمدزاده

سنگ کار(6572)

چاه‌کن

گلبهار

پشتیبانی

09154033995