دسته کارواش و تعویض روغن

کارواش رسام

کارواش رسام

بلوار پرند انتهای خیابان رسام

کارواش باران

بلوار امام رضا

کارواش نانو

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کارواش بهارستان

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی، اندیشه

کارواش نانو دوراکلین واعظی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کارواش امیر

نوبهار، خیابان سرو 14

تعویض روغن و اتوسرویس رویال

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،خیابان کمال الملک بین9،7

تعویض روغن مرصاد

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

اتوسرویس رهبر(تعویض روغن)

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک بین9،7

کارواش بزرگ شهر

نوبهار،ابتدای نوبهار

اتوسرویس یاس

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

تعویض روغن رویال

کمال الملک 8، طوبی

تعویض روغن تعاون

کمال الملک 8، طوبی

تعویض روغن،آپاراتی وجلوبندی گروهی

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

کارواش و تعویض روغن عدالت

بلوار عدالت، بین غدیر و بلوار عطار نیشابوری

لاستیک وتعویض روغن کهنسال

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

تعویض روغن نگین گلبهار

گلبهار،بلوار پرند،خیابان کمال الملک،مجتمع کارگاهی،ورودی دوم

تعویض روغن انواع خودرو دلفین

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

تعویض روغنی مرصاد

بلوار عدالت، کمال الملک

اتوسرویس امیر

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995