دسته مجتمع های مسکونی و تجاری

مجتمع مسکونی ستاره

مجتمع مسکونی ستاره

گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 45، بعد از خیابان اول
مجتمع مسکونی پامچال

مجتمع مسکونی پامچال

بلوار پژوهش، خیابان فروردین 6
مجتمع 1100 واحدی رز

مجتمع مسکونی1100 واحدی رز

انتهای بلوار امام خمینی
مجتمع مسکونی آسمان (سوزن دره)

مجتمع آسمان (سوزن دره)

بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39، میدان خواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع مسکونی صابر

مجتمع مسکونی صابر

بلوار شهید برونسی، برونسی 19
مجتمع مسکونی ارمغان، 247واحدی

مجتمع مسکونی ارمغان، 247واحدی

بلوار دانش، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39
مجتمع مسکونی پارس درگلبهار

مجتمع مسکونی پارس

بلوارمطهری
مجتمع مسکونی شهریاردرگلبهار

مجتمع مسکونی شهریار

بلوارخیام-بلوارمهرگان
مجتمع مسکونی مرمربتن1

مجتمع مسکونی ولیعصر1 (مرمربتن)

بلوار مطهری

مرکزخریدجنت

گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3
مجتمع مسکونی شالده درگلبهار

مجتمع مسکونی شالده

بلوارامام رضا،بلوارعطارنیشابوری
مجتمع مسکونی نیایش درگلبهار

مجتمع مسکونی نیایش

بلوارکارگر
مجتمع مسکونی آفتاب

مجتمع مسکونی آفتاب

بلوار ابن سینا، ابن سینا 4
مجتمع مسکونی آتی (اقاقیا)درگلبهار

مجتمع مسکونی آتی(اقاقیا)

انتهای جمهوری24
بازارچه پرنددرگلبهار

بازارچه پرند

بلوارعدالت-کمال الملک-بلوارپرند
مجتمع مسکونی غدیر1 (فرزانگان)

مجتمع مسکونی غدیر1 (فرزانگان)

بلوار امام رضا، جمهوری اسلامی 46
مجتمع مسکونی دکتر شیخ درگلبهار

مجتمع مسکونی دکترشیخ

بلوارکاوه
مجتمع مسکونی گل سنگ درگلبهار

مجتمع مسکونی گل سنگ

بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-مهرگان18
مجتمع مسکونی مهر 56

مجتمع مسکونی مهر 56

بلوار مهرگان، نبش مهرگان 2
مجتمع تجاری فرشته در گلبهار

مجتمع تجاری فرشته

بین پیروزی 10و12

پشتیبانی

09154033995