دسته مواد پروتئینی و لبنیات

جزیره گوشت برادران حاتمی

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

لبنیات محلی قیماق

جمهوری24_مجتمع علی بابا_طبقه همکف

فروش مرغ زنده(ماشینی،خانه ای)

گلبهار،بلوارپبروزی،پیروزی10،روبروی مدرسه دخترانه کانکس آبی

لبنیات قیماق

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی ۱۲

فرآورده های لبنی پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،انتهای پارکینگ

مرغ پرحنایی

محله11پیروزی7 بین توس26و28

لبنیات پارسا

گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران

لبنیات دهکده

خیابان مطهری، مطهری 8

پروتئین حسام

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

لبنیات دلیران عنصری

بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند

سوپرلبنیات جواد

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

لبنیاتی مهدی عمرانی

بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی، بین بلوار شهید برونسی و پیروزی 10

لبنیات محلی سوت ایچ

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

جزیره گوشت گلبهار

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

سوپرگوشت ممتاز

گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی

پروتئین کیان

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

سوپرلبنیات پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

پروتئین دهقان

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

دهکده پروتئین دلین

گلبهار،بلوارپرند،بین چهارراه کمال الملک وپرندیک

لبنیات سنتی روزانه

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

پشتیبانی

09154033995