دسته مراکز تفریحی و ورزشی

سالن غدیر در گلبهار
گلبهار، بلوار عطار ،نبش عطار 29 ،روبه روی ساختمانهای آگور
باشگاه ورزشی خانه تناسب
گلبهار بلوارپیروزی بین پیروزی ١٠ و ١٢ مجتمع تجاری آرمان ۴ باشگاه خانه تناسب
بوستان لاله درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان نیلوفر-بین نیلوفر9و7
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی
پارک خیابان سلمان فارسی درگلبهار
خیابان سلمان فارسی5و6
بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج
بوستان اندیشه درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری وبلوار عدالت
بلوار مولوی ، بوستان سنجاقک
بازار روز گلبهار
بلوارعدالت-بلوارابن سینا-خیابان نسترن-بین چهارباغ2ویاس
بلوار پرند، استاد رسام، طوبی
پارک درگلبهار
خیابان فردوسی-فردوسی1
بلوار عدالت، کمال الملک
بوستان پرنددرگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و بلوارعدالت
بلوار صیاد شیرازی
بوستان سنجاقک درگلبهار
بلواراستقلال-نرسیده به بلوارفردوسی-دریاچه سنجاقک
بلوار استقلال، بلوار عطار نیشابوری

پشتیبانی

09154033995