دسته مراکز بهداشتی و درمانی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهیافت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهیافت

گلبهار- انتهای پرند - نبش عطار۸
دندانپزشکی هدیه هدایت مند در گلبهار

دندانپزشکی دکتر هدایت مند

گلبهار-خیابان بهار-بهار21-نبش بهار و عدالت
مرکز بهداشت گلبهار

مرکز بهداشت گلبهار

بین خیابان نسترن وبلوارابن سینا

داروخانه دامپزشکی دکتر ذوالفقاری

گلبهار، نوبهار، ورودی نوبهار، سمت راست

مرکز بهداشت شهید برونسی

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54

مطب دندانپزشکی دکترفاطمه قانعی

استقلال۷- مجتمع اوپال -بلوک A- طبقه دوم - واحد ۲۰۵

مطب دندانپزشکی دکتر احسان جوادزاده بلوری و دکتر فاطمه مقدم قائینی

بلوار استقلال، بلوار بهار، خیابان نسترن

دندانسازی سوگندی

گلبهار،بلوارعدالت،خیابان نیلوفر،بین نیلوفر10،12داخل پارک لاله سمت چپ

دکتر مهاجر متخصص داخلی

گلبهار، بولوار پرند، پرند 1، ساختمان پزشکان، طبقه دوم

دندانپزشک،جراح دکتر رحیمی

گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال

دندان پزشکی دکتر رحیمی

استقلال7،مجتمع اوپال،طبقه دوم،واحد206

داروخانه دکتر لاری

گلبهار، میدان عمران، بلوار چهار باغ

بینایی سنجی مجیدی

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، یاس

جراح دندانپزشک نادر جاویدی

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،مجتمع پزشکی زیتون،تقاطع خیابان یاس
مطب دکتر اکاتی

مطب دکتر مرضیه اکاتی

بلوار جمهوری، بین جمهوری 19 و 21

کلیه خدمات پرستاری درمنزل

مجتمع شاهنامه یک بلوکa11واحدسه
اورژانس گلبهار

اورژانس گلبهار

بلوارامام رضا،بلوارابن سینا

کارشناس مامایی ظفری نژاد

گلبهار، بولوار برونسی، انتهای برونسی 31، روبروی مسجد

ساختمان دندانپزشکی پارادایس

گلبهار،بلوارجمهوری،جمهوری یک

داروخانه دکتر صفریان

گلبهار، بعد از بهار 15، خیابان نسترن، جنب فاز تجاری

پشتیبانی

09154033995