دسته سوپر و هایپر مارکت

هایپر ملک درگلبهار

هایپرملک

جمهوری29،مجتمع تجاری تندیس،طبقه همکف،هایپرملک،حاشیه

هایپر مارکت ترنج

بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

سوپرمارکت سرافراز

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی، اندیشه

هایپرمارکت تک

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

هایپر مارکت علی

بلوار کشاورز، بلوار امام خمینی، بین جامی و بلوار عطار نیشابوری

سوپر مارکت گندم

گلبهار،بلوارعدالت، بهار 27،خیابان خاوران 10

سوپرقیمت شکن پرند

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام

سوپر مارکت سیب

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی

هایپرمارکت استاد

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

رز مارکت

بلوار عدالت، خیابان آشتیانی

سوپر مارکت استاد

جمهوری24_مجتمع علی بابا_حاشیه خیابان

متین مارکت

بلوار جمهوری، جمهوری 28، مجتمع تجاری لوتوس

سوپرمارکت محمدی

بلوار استقلال ، دکتر شریعتی، اندیشه

هایپرنیلوفر

گلبهار،بلواراستقلال،بلوارعدالت،خیابان نیلوفر،بین 10،12پارک لاله،نبش پارک

سوپر مارکت کمالی

بلوار عدالت، بلوار عطار نیشابوری

سوپر مارکت شهریار

گلبهار،بلوار عدالت، نبش شقایق

پخش عمده مواد غذایی چناران

خراسان رضوی- چناران -بلوار جلال.

هایپرمارکت استاد

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

هایپر مارکت لبخند

بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند

سوپرمارکت مقدم

دانش اموز، روبروی پارک ادیب

پشتیبانی

09154033995