دسته مصالح ساختمانی

حفاظ آکاردئونی قرائی درگلبهار

حفاظ آکاردئونی قرائی

مجتمع کارگاهی کاوه-لاین وسط-سمت راست-مغازه14 ام-درب آکاردئونی قرائی
فروشگاه صفایی در گلبهار

فروشگاه صفایی

گلبهار-کاوه 10-بهمن 3-تلاش2

لوله وابزاررحمانی

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3،سمت راست

کناف(8009)

کاشی وسرامیک فرهنگیان

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

آهن آلات ومصالح ساختمانی خندان

گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15

تولیدانواع درهای آپارتمانی شهیدی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پنجره دوجداره وفایی

گلبهار، خیابان برونسی،برونسی 31
آهن آلات جم سوار

آهن آلات جم سوار

گلبهار، بلوار کاوه، کاوه 10، سر نبش بهمن 1

خدمات تاسیسات آب و فاضلابِ آسایش

آهن آلات،پروفیل احسان

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

کاشی و سرامیک ایفا سرام

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

رابیتس کاری وسقفpvc(برادران کیوان)

مصالح ساختمانی درگاهی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پروفیل رمضانی

گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15

گروه صنعتی پارس

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کفپوش بتنی

گلبهار

کناف گلبهار براهویی

بلوار عدالت، مجتمع 828 واحدی بلوک ترنج

مصالح فضلی

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

تولیدی حفاظ سازان گلبهار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995