دسته خیاطی و خشکشویی

golbahar_168
گلبهار - جمهوری29 - مجتمع تجاری تندیس - طبقه بالا
خیابان برونسی ۲۰
بلوار جمهوری اسلامی
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3،طبقه بالا
جمهوری ۲۳، مجتمع کوه نور، واحد ۱۳، طبقه اول
گلبهار،جمهوری ۹، مجتمع فرهنگیان
بلوار پژوهش، مجتمع ۸۲۸ واحدی
انتهای بلوار امام رضا
جمهوری40،مجتمع آرامیس1،طبقه1
بهار 12، مجتمع پردیس
بلوار پرند
جمهوری40_مجتمع آرامیس2_طبقه همکف
بلوار شهید برونسی، شهید برونسی 31
بلوار شهید برونسی، برونسی 20، نرسیده به پارک خورشید
گلبهار ‌‍.استقلال9 ابن سینا 8. مجتمع تجاری ارکیده
ملک الشعرای بهار، دانش اموز، معلم
گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین
خیاطی آرزو
گلبهار، بلوار پیروزی،پیروزی 13،انوری 4

پشتیبانی

09154033995