دسته لوازم خانگی و سمساری

گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
گلبهار،بلواراستقلال بین9،11،مجتمع تجاری جم1،طبقه2،پلاک205
مجتمع صنعت ساختمان 6، مطهری، بلوار فروردین، واحد 26
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بین بهار10،12
گلبهار -بولوار جمهوری-جمهوری ۲۱بولوار شهید کاوه-بولوار بهمن-مجتمع کارگاهی گلبهار
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،انتهای بهار10
بلوار عدالت ، کمال الملک
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ،پلاک 146
بلوار ابن سینا، بین میدان ابن سینا و طوبی
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت راست
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند، خیابان کمال الملک
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،منطقه ویژه،مجتمع امام رضا (ع)
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی16
گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال

پشتیبانی

09154033995