دسته لوازم آرایشی و بهداشتی

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8، بین سلمان فارسی و جمهوری 17
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ
بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ،پلاک 119
بلوار پرند ، میدان غدیر ، مجتمع پرند
گلبهار،بلوارپرند،داخل بازارپرند،ورودی سمت چپ پلاک110
بلوار پرند ، میدان غدیر ، مجتمع پرند
گلبهار،مجتمع تجاری پرند،روبروی پارک پرند
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4،داخل پاساژسمت چپ
جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف
خیابان خاوران، گلایل
جمهوری40،مجتمع آرامیس1،طبقه 1
جمهوری24،مجتمع تجاری علی بابا
گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1
جمهوری40_مجتمع آرامیس2_طبقه همکف
گلبهار،بلوارپرند،بعداز بانک سپه جنب هایپر صدرا
بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ،پلاک 149

پشتیبانی

09154033995