سوالات متداول درباره سامانه گلبهارمون

آیا سامانه گلبهارمون صرفا یک سامانه تبلیغاتی است؟

خیر، تبلیغات بخش کوچکی از سامانه گلبهارمون است و بخش اصلی سامانه گلبهارمون سایت و اپلیکیشن گلبهارمون است که برای ایجاد بسترهای نوین کسب و کار در فضای مجازی طراحی شده است

آیا ثبت آگهی در سامانه گلبهارمون رایگان است؟

بله،درخواست عضویت در گلبهارمون هم به صورت رایگان است و هم به صورت اشتراکی که در پنل اشتراکی کسب و کار شما در سرچ گوگل قابل مشاهده است و هزینه دریافتی صرفا جهت آماده سازی پوستر تبلیغاتی آگهی، انتشار آگهی در شبکه های مجازی گلبهارمون - اپلیکیشن گلبهارمون - سایت گلبهارمون و امکانات متنوعی که در اختیار شما قرار میگیرد خواهد بود.

آیا اگهی پس از انتشار از صفحات مجازی گلبهارمون در شبکه های اجتماعی حذف خواهد شد؟

خیر، آگهی شما پس از انتشار در شبکه های اجتماعی گلبهارمون از صفحه حذف نخواهد شد.

آیا هر روز آگهی شما در شبکه های مجازی گلبهارمون بازنشر داده خواهد شد؟

خیر، آگهی شما تنها یک بار به صورت پست در شبکه های اجتماعی گلبهارمون منتشر خواهد شد، و صرفا در اینستاگرام گلبهارمون به صورت تصادفی در زمان های تصادفی منتشر خواهد شد

آیا پس از اتمام زمان عضویت، نیاز به تمدید عضویت وجود دارد؟

بله، چنانچه تمایل دارید تا صفحه اختصاصی شما در سایت و اپلیکیشن گلبهارمون پس از این مدت همچنان فعال و در دسترس مخاطبان باشد، همچنین از امکانات و سایر خدمات و اپلیکیشن های اختصاصی که به مرور منتشر خواهند شد استفاده نمایید، میتوانید عضویت خود را مجدد تمدید نمایید.

آیا سامانه گلبهارمون صرفا یک سامانه تبلیغاتی است؟

خیر، تبلیغات بخش کوچکی از سامانه گلبهارمون است و بخش اصلی سامانه گلبهارمون سایت و اپلیکیشن گلبهارمون است که برای ایجاد بسترهای نوین کسب و کار در فضای مجازی طراحی شده است

آیا ثبت آگهی در سامانه گلبهارمون رایگان است؟

بله،درخواست عضویت در گلبهارمون هم به صورت رایگان است و هم به صورت اشتراکی که در پنل اشتراکی کسب و کار شما در سرچ گوگل قابل مشاهده است و هزینه دریافتی صرفا جهت آماده سازی پوستر تبلیغاتی آگهی، انتشار آگهی در شبکه های مجازی گلبهارمون - اپلیکیشن گلبهارمون - سایت گلبهارمون و امکانات متنوعی که در اختیار شما قرار میگیرد خواهد بود.

آیا اگهی پس از انتشار از صفحات مجازی گلبهارمون در شبکه های اجتماعی حذف خواهد شد؟

خیر، آگهی شما پس از انتشار در شبکه های اجتماعی گلبهارمون از صفحه حذف نخواهد شد.

آیا هر روز آگهی شما در شبکه های مجازی گلبهارمون بازنشر داده خواهد شد؟

خیر، آگهی شما تنها یک بار به صورت پست در شبکه های اجتماعی گلبهارمون منتشر خواهد شد، و صرفا در اینستاگرام گلبهارمون به صورت تصادفی در زمان های تصادفی منتشر خواهد شد

آیا پس از اتمام زمان عضویت، نیاز به تمدید عضویت وجود دارد؟

بله، چنانچه تمایل دارید تا صفحه اختصاصی شما در سایت و اپلیکیشن گلبهارمون پس از این مدت همچنان فعال و در دسترس مخاطبان باشد، همچنین از امکانات و سایر خدمات و اپلیکیشن های اختصاصی که به مرور منتشر خواهند شد استفاده نمایید، میتوانید عضویت خود را مجدد تمدید نمایید.

آیا سامانه گلبهارمون صرفا یک سامانه تبلیغاتی است؟

خیر، تبلیغات بخش کوچکی از سامانه گلبهارمون است و بخش اصلی سامانه گلبهارمون سایت و اپلیکیشن گلبهارمون است که برای ایجاد بسترهای نوین کسب و کار در فضای مجازی طراحی شده است

آیا ثبت آگهی در سامانه گلبهارمون رایگان است؟

بله،درخواست عضویت در گلبهارمون هم به صورت رایگان است و هم به صورت اشتراکی که در پنل اشتراکی کسب و کار شما در سرچ گوگل قابل مشاهده است و هزینه دریافتی صرفا جهت آماده سازی پوستر تبلیغاتی آگهی، انتشار آگهی در شبکه های مجازی گلبهارمون - اپلیکیشن گلبهارمون - سایت گلبهارمون و امکانات متنوعی که در اختیار شما قرار میگیرد خواهد بود.

آیا اگهی پس از انتشار از صفحات مجازی گلبهارمون در شبکه های اجتماعی حذف خواهد شد؟

خیر، آگهی شما پس از انتشار در شبکه های اجتماعی گلبهارمون از صفحه حذف نخواهد شد.

آیا هر روز آگهی شما در شبکه های مجازی گلبهارمون بازنشر داده خواهد شد؟

خیر، آگهی شما تنها یک بار به صورت پست در شبکه های اجتماعی گلبهارمون منتشر خواهد شد، و صرفا در اینستاگرام گلبهارمون به صورت تصادفی در زمان های تصادفی منتشر خواهد شد

آیا پس از اتمام زمان عضویت، نیاز به تمدید عضویت وجود دارد؟

بله، چنانچه تمایل دارید تا صفحه اختصاصی شما در سایت و اپلیکیشن گلبهارمون پس از این مدت همچنان فعال و در دسترس مخاطبان باشد، همچنین از امکانات و سایر خدمات و اپلیکیشن های اختصاصی که به مرور منتشر خواهند شد استفاده نمایید، میتوانید عضویت خود را مجدد تمدید نمایید.

پشتیبانی

09154033995