دسته حمل و نقل مسافر و کالا

شرکت بابری کیان بار گلبهار
گلبهار،استقلال9،ابن سینا8،مجتمع ارکیده طبقه همکف
باربری افق بار گلبهار
امام خمینی54 - مجتمع تجاری شاهین - دفتر افق بار گلبهار - برادران نخودی
باربری و حمل اثاثیه حسام باردرگلبهار
مشهد_گلبهار_خیابان جمهوری_جمهوری19_سلمان فارسی11
بلوار عدالت، بلوار بهار، خیابان نسترن
گلبهار،بلوار عطار،بلوار اندیشه
گلبهار،بلوار استقلال،بلواربرونسی8،مجتمع تجاری ارکیده
گلبهار فرهنگیان دانش آموز ۱۰
کشاورز، بلوار مطهری ، مطهری ۸
ابن سینا8،مجتمع ارکیده،طبقه اول

پشتیبانی

09154033995