دسته میوه و سبزی و ترشیجات

میوه و تره بار دستچین در گلبهار
بلوارجمهوری_جمهوری40مجتمع تجاری آرامیس حاشیه خیابان
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
مهرگان2 - نبش فروردین 2 - مجتمع تجاری کوروش
جمهوری40،مجتمع آرامیس1جنب عابربانک آینده
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
بلوار عدالت، جامی (غدیر)، گلایل
جمهوری28،حاشیه خیابان
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار7،داخل پارک لاله سمت چپ
بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم
جمهوری23_مجتمع ارم_حاشیه مجتمع
گلبهار،بلوار عدالت،تقاطع شقایق وارغوان
استقلال 9، ابن سینا 4، میرداماد 4
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3
بلوار پرند ، پرند ۱, روبروی پارکینگ
جمهوری23_مجتمع ارم_طبقه همکف
گلبهار ،بلوارعدالت،بهار27، خیابان خاوران،حاشیه ارغوان
بلوار عدالت، شقایق، بین گلایل و شقایق 9
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3،مرکزخریدجنت

پشتیبانی

09154033995