دسته مدارس و آموزشگاه ها

کمال الملک 6،پلاک 18
دبیرستان دخترانه غیردولتی سحاب دانش درگلبهار
گلبهار_بلوارجمهوری اسلامی_انتهای جمهوری اسلامی5_نبش شاهنامه 5
آموزشگاه موسیقی باربد درگلبهار
گلبهار، بلوار استقلال،استقلال 9،مجتمع تجاری جم 1،طبقه مثبت 2،واحد301
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،نبش غدیر2
خیابان بهار، نبش بهار 3
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10
دبستان پسرانه شهید مجید شاملوگلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28
مجتمع آموزشی ولیعصر درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری-بلوارپرند
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
بلوار استقلال، بهار، بلوار چهارباغ
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار، بهار10
دبیرستان ولیعصردرگلبهار
بلوارچهارباغ-خیابان یاس
بلوار پرند، کمال المک، مجتمع تجاری دلفین
دبستان دخترانه نیما
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 46

پشتیبانی

09154033995