دسته صنعت کشاورزی و ساختمان

حفاظ آکاردئونی قرائی درگلبهار

حفاظ آکاردئونی قرائی

مجتمع کارگاهی کاوه-لاین وسط-سمت راست-مغازه14 ام-درب آکاردئونی قرائی
تک صنعت گلبهار

تک صنعت گلبهار

گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 14، مجتمع تجاری امام رضا(ع)
خدمات گاز رسانی شاهین شعله درگلبهار

خدمات گاز رسانی شاهین شعله

چناران- روبروی بهشتی 8
داربست فلزی زنده دل درگلبهار

داربست فلزی زنده دل

خدمات گاز رسانی امین کارمشهددر گلبهار

خدمات گاز رسانی امین کار مشهد

بلوار کاوه -تلاش 2- قطعه 17 سمت راست
فروشگاه صفایی در گلبهار

فروشگاه صفایی

گلبهار-کاوه 10-بهمن 3-تلاش2

صنایع سنگ حیدری

بلوار بهمن

کناف محمدپور

بنا(آقای جوان مراد)

خدمات کشاورزی،تراکتورگلدونی

کارگاه صنعتی هنر

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

نمایندگی ایزوگام ذاکری پور

خیابان بهمن 3، لاین سوم، قطعه 4

جوشکاری سیار نجفی

نورپردازی تخصصی ساختمان

جوشکار(7310)

آرماتوربندی سعادتی

جوشکاری کرمانج

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

جوشکاری صنعت نوین گلبهار

جوشکاری پارس

بلوار بهمن

گیاهان آپارتمانی پامچال

گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4

پشتیبانی

09154033995