دسته لوازم و امور شخصی و زیبایی

آرایشگاه ماه بانو
بلوار بهار، بین بهار 15 و 17،نسترن 4،روبه روی داروخانه دکتر صفاریان
سالن زیبایی صحرا
گلبهار،بلوار استقلال،استقلال 9،ساختمان جم1،طبقه دوم،واحد 309،سالن زیبایی صحرا
بلوار عدالت بین عدالت 26و28
تحریرصلواتی درگلبهار
میدان پرند_بین میوه فروشی و گل فروشی
بافت مو تخصصی مبینا
گلبهار - بین بهار 15 و 17 - نسترن 4 - زیبایی ماه بانو
گلبهار، بلوار پیروزی، حاشیه پیروزی 22
گلبهار، خیابان چها رباغ،رو به روی کیوسک راهنمایی رانندگی،کنار دفتر اسناد شماره 10
گلبهار، نوبهار، بین نوبهار 1 و 3، نرسیده به جاده قدیم
پوستر سالن زیبایی مرجان رحمتی
گلبهار -خیابان طوبی . بین طوبی ۴ و رسام ۲ جنب پارک پرند پلاک ۲۲
گلبهار، امام خمینی 50، مجتمع تجاری باران، طبقه بالا
میدان غدیر - داخل پارکینگ پرند7
خیابان سلمان فارسی 1 و 2
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار،بلوارپرند،میدان غدیر
گلبهار،خیابان جمهوری
بهار، نرگس، نیلوفر، بین نیلوفر 7 و 9، بوستان لاله
بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، ،بلوار پرند

پشتیبانی

09154033995