کترینگ در گلبهار

رستوران دهقان

رستوران دهقان

گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک

کترینگ پدر من

بلوار جمهوری اسلامی، جهوری اسلامی 40، بعد از بلوار خواجه نصیر الدین طوسی

کترینگ بیرون بر ته چین

بهار، نرگس، نیلوفر، بین نیلوفر 7 و 9، بوستان لاله

کترینگ بهشت گلبهار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،بهمن3،تلاش2،دومین مغازه سمت چپ

پشتیبانی

09154033995