کباب در گلبهار

نوبهار، خیابان امام رضا
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 53
گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو
جمهوری39-مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1

پشتیبانی

09154033995