کافی نت در گلبهار

انتهای بلوار امام خمینی، بعد از مجتمع رز
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
بلوار پرند - خیابان کمال الملک - نبش کمال الملک5
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
فروردین16 - مجتمع تجاری فروردین - طبقه همکف
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 49
بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
بلوار عدالت ، کمال الملک
جمهوری40،مجتمع آرامیس1،طبقه1
بلوار عدالت ، کمال الملک
جمهوری23_مجتمع ارم_طبقه همکف
میدان پرند، روبروی پارک، پلاک ۴۹
گلبهار ،رو به روی پارک پرند ، پلاک 49
میدان پرند
بلوار عدالت، غدیر، غدیر 8
مجتمع تجاری دلفین
بلوار استقلال، بهار، بهار 10
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
بلوار پژوهش ، بلوار مهرگان ، مهرگان ۱۳

پشتیبانی

09154033995