پارک در گلبهار

پارکینگ پارک ترافیک
بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی 39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی
بوستان ادیب درگلبهار
بلواربهار-خیابان دانش آموز
سرویس بهداشتی پارک ترافیک شهرستان گلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی
پارک فرهنگ درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان فرهنگ-خیابان معلم
پارک بلوار شهید کاوه درگلبهار
بین جمهوری17وسلمان فارسی
پارک خیابان سلمان فارسی درگلبهار
خیابان سلمان فارسی5و6
بوستان اندیشه درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری وبلوار عدالت
پارک درگلبهار
خیابان فردوسی-فردوسی1
بوستان پرنددرگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و بلوارعدالت
پارک شهدای گمنام
گلبهار، بلوار استقلال، حاشیه بلوار استقلال (بین تقاطع بهار و فردوسی)
بوستان گلشن درگلبهار
بلوارعدالت وبلوارعطارنیشابوری
دریاچه سنجاقک
گلبهار، ابتدای بلوار استقلال، بلوار مولوی
بوستان معلم درگلبهار
عدالت16،خیابان معلم،بهار24
پارک انرژی
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 8
بوستان لاله درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان نیلوفر-بین نیلوفر9و7
پارک متحرک
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
پارک خورشیددرگلبهار
خیابان برونسی،برونسی20،خیابان مدرس

پشتیبانی

09154033995