نان فانتزی در گلبهار

نان رضوی (نان حجیم و فانتزی)

بلوار استقلال ، بلوار عطار نیشابوری ، بلوار پرند ، بین میدان غدیر و استاد رسام

نان فانتزی آرشیدا

گلبهار، بولوار پیروزی، پیروزی7، توس 15

پشتیبانی

09154033995