میوه فروشی در گلبهار

میوه و تره بار دستچین در گلبهار
بلوارجمهوری_جمهوری40مجتمع تجاری آرامیس حاشیه خیابان
بلوار مهرگان
بلوار استقلال، بهار، بهار 10
جمهوری23_مجتمع ارم_حاشیه مجتمع
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان، سرو 2
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
نبش پرند ۳, کنار دفتر پیشخوان
جمهوری23_مجتمع کوی نور_حاشیه
شهرستان گلبهار، اول نوبهار
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
جمهوری24_مجتمع علی بابا-جنب درب ورودی
پیروزی ۱۷ مدرس ۳ مجتمع تجاری جنت میوه سرا ارین
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
جمهوری24_مجتمع علی بابا_طبقه همکف
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3،مرکزخریدجنت
تقاطع عدالت و عطار - بین عدالت 37 و 35
عدالت 43، روبه‌روی شریعتی11

پشتیبانی

09154033995