مسجد در گلبهار

مسجد امام علی
بلوار امام خمینی، امام خمینی 60
مسجد امام جعفر صادق (ع)درگلبهار
خیابان دکترشریعتی،بلواراندیشه
مسجد قاسم ابن الحسن
گلبهار، بلوار پیروزی، پیروزی 10
مسجد امام محمد باقر (ع)درگلبهار
بلوارخاوران،بین ارغوان و عدالت28
گلبهار، بولوار پرند، میدان غدیر
مسجد امام حسین (ع)درگلبهار
بلوارحافظ،میدان شهیدزارع
مسجد النبی(ص)
گلبهار، بولوار امام خمینی، حدفاصل بلوار خیام و مطهری
مسجد امام خمینی (ره)درگلبهار
بلواراستقلال-بهار12-بوستان لاله
مسجد امام رضا(ع)
گلبهار، بولوار عدالت، انتهای عدالت 14
مسجدفاطمه الزهرا(س)درگلبهار
بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین14
مسجدسنجاقک درگلبهار
بلواراستقلال-بوستان سنجاقک
مسجد حضرت معصومه(س)
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، بین مهرگان 14 و 18
مسجدالنبی درگلبهار
بلوارخیام-بلوارمهرگان-مهرگان1
هیئت معظم سِیِّدة الزینب (س)
گلبهار_جمهوری۲۸_مسجد حضرت زینب (س)
مسجد مرمردرگلبهار
بلوارامام خمینی(ره)
مسجد حضرت زینب درگلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28
گلبهار،بلوارپرند،جنب مسجد،دورمیدان غدیر

پشتیبانی

09154033995