مسجد امام زین العابدین در گلبهار

مسجد امام زین العابدین

گلبهار، بولوار پرند، میدان غدیر

مسجدجامع حضرت زین العابدین(ع)

گلبهار،بلوارپرند،جنب مسجد،دورمیدان غدیر

پشتیبانی

09154033995