مرکز بهداشت در گلبهار

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54
مرکز بهداشت گلبهار
بین خیابان نسترن وبلوارابن سینا

پشتیبانی

09154033995