مرغ و گوشت در گلبهار

پروتئین کیان

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

گوشت کوثر

گلبهار، بولوار برونسی، برونسی 8

جزیره گوشت برادران حاتمی

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

مرغ پرحنایی

محله11پیروزی7 بین توس26و28

سوپرگوشت پرند

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام

هایپرگوشت مقدم

گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس
پروتئین برادران دهقان

پروتئین برادران دهقان

گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو

سوپر گوشت بابایی

بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران

جزیره گوشت برادران حاتمی

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

هایپر پروتئینی آرتام

بلوار پژوهش ، بلوار مهرگان ، مهرگان ۱۳

پشتیبانی

09154033995