مرغ بریان در گلبهار

کباب ومرغ بریان

گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 53

چیکن فود

گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو

پشتیبانی

09154033995