مجتمع مسکونی در گلبهار

مجتمع مسکونی ستاره
گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 45، بعد از خیابان اول
مجتمع مسکونی پامچال
بلوار پژوهش، خیابان فروردین 6
مجتمع مسکونی صابر
بلوار شهید برونسی، برونسی 19
مجتمع مسکونی آسمان (سوزن دره)
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 39، میدان خواجه نصیرالدین طوسی
مجتمع مسکونی مهر 56
بلوار مهرگان، نبش مهرگان 2
مجتمع مسکونی هفت الماس درگلبهار
بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-مهرگان13
مجتمع مسکونی پاسارگاددرگلبهار
بلوارجامی،بلوارغدیر،خیابان گلایل
مجتمع مسکونی نیایش (فرهنگیان)
بلوار خواجه نصیرالدین طوسی، بین بلوار کارگر و بلوار بهمن
مجتمع مسکونی شهیدصابری درگلبهار
بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین14
مجتمع مسکونی خزانه دارایی
بلوار خیام، نبش بلوار مهرگان
مجتمع مسکونی پژوهش
امام خمینی 50، خیابان فروردین 10
مجتمع مسکونی جوادالائمه درگلبهار
بلوارعدالت،بلوارجامی،غدیر15
مجتمع مسکونی گلستان
بلوار شهید برونسی، برونسی 16، مدرس 3 و 5
مجتمع مسکونی یاسین درگلبهار
بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین14

پشتیبانی

09154033995