قنادی در گلبهار

شیرینی فروشی ارکیده
گلبهار، بلوار استقلال، استقلال 7، مجتمع اوپال، طبقه همکف
شیرینی فروشی قند عسل
گلبهار، جمهوری 40، مجتمع تجاری آرامیس
میدان غدیر ، جنب مجتمع خورشید
گلبهار،بلوارپرند،بعداز بانک سپه
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام

پشتیبانی

09154033995