قنادی در گلبهار

شیرینی فروشی قند عسل

شیرینی فروشی قند عسل

گلبهار، جمهوری 40، مجتمع تجاری آرامیس

شیرینی جام عسل شعبه2

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام

شیرینی فروشی ولیعصر

میدان غدیر ، جنب مجتمع خورشید

شیرینی سرای جام عسل صحرایی

بلوار پرند

شیرینی فروشی شکرک

گلبهار،بلوارپرند،بعداز بانک سپه

شیرینی قصرملکه

گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک

پشتیبانی

09154033995