قصابی در گلبهار

سوپر گوشت برادران محمدی

گلبهار، بولوار برونسی، نبش برونسی 8

سوپر گوشت برادران علیخانی

گلبهار، بولوار جمهوری، جمهوری 19، نبش سلمان فارسی 11

جزیره گوشت برادران حاتمی

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

جزیره گوشت گلبهار

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

پروتئین دهقان

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

مجتمع گوشت بهشت

خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان

سوپر گوشت کرمانج

نوبهار، خیابان نوبهار 1

سوپرگوشت ممتاز

گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی
پروتئین برادران دهقان

پروتئین برادران دهقان

گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو

پشتیبانی

09154033995