قصابی در گلبهار

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
نوبهار، خیابان نوبهار 1
گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی
پروتئین برادران دهقان
گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو

پشتیبانی

09154033995