فست فود در گلبهار

استقلال7،مجتمع اوپال
بلوار عدالت ، غدیر ، بین ترنج و میدان غدیر
برونسی ۱۰، انتهای خیابان
چناران،خیابان شهدا،قبل از شهدای یک سمت چپ
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
بلوار شهید کاوه، نبش جمهوری 19، داخل مجتمع، طبقه بالا
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
بلوار بهار، بین بهار 10 و 12، جنب مسجد
گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین
جمهوری 15، برونسی 8
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
بلوار استقلال، بین بهار و بلوار ابن سینا
جمهوری 15
بلوار جمهوری اسلامی
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
بلوار فروردین . بین فروردین ۲۲ و ۲۴ . فست فود شهرزاد
گلبهار_جنب میدان پرند
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد

پشتیبانی

09154033995