فست فود و ساندویچی در گلبهار

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
خیابان بهار، بهار ۸
بلوار فروردین . بین فروردین ۲۲ و ۲۴ . فست فود شهرزاد
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
بلوار پرند ، عطار نیشابوری
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، بین بلوار جمهوری اسلامی و برونسی 19

پشتیبانی

09154033995