فروشگاه لبنیات در گلبهار

فرآورده های لبنی پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،انتهای پارکینگ

لبنیات محلی سوت ایچ

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

سوپرلبنیات پرند

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

فروشگاه لبنیات شاه جهان

بلوار ابن سینا، ابن سینا 22، ارغوان، خاوران

لبنیات دهکده

جمهوری40،مجتمع آرامیس1جنب درب ورودی

لبنیات دلیران عنصری

بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند

لبنیات تعاون

بلوار امام خمینی

لبنیات و خواربار شاه جهان

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

لبنیات پارسا

گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران

سوپرلبنیات جواد

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

مجتمع لبنی پائیز

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 4

لبنیات رضانلو

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3

پشتیبانی

09154033995