غذای اماده در گلبهار

بهار، نرگس، نیلوفر، بین نیلوفر 7 و 9، بوستان لاله
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 29، بلوار مطهری، بلوار بهمن

پشتیبانی

09154033995