غذای آماده در گلبهار

رستوران دهقان

رستوران دهقان

گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک

غذای آماده دوقلوها

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

بزرگترین مجموعه غذایی آب وآتش

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند

رستوران سنتی ملتی

گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان

غذا و محصولات خانگی

جهوری۱۷،علامه۸

غذای اماده گلبهار

بلوار استقلال، بهار، بهار 10

غذای آماده سید

بلوار خیام، بلوار عدالت ، غدیر ، غدیر ۱

ساندویچ بخور بخور

بلوار عدالت، کمال الملک

غذای آماده،حلیم و شله عبداللهی

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

غذای آماده

بهار27،خاوران2،مجتمع بهشت

کترینگ بهشت گلبهار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،بهمن3،تلاش2،دومین مغازه سمت چپ

پشتیبانی

09154033995