صنایع چوب در گلبهار

صنایع چوب وMDFهدایتی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

صنایع چوب فرنگیس

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، بین بلوار جمهوری اسلامی و برونسی 19

صنایع چوب مطمئن

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

روشا چوب

خیابان جمهوری اسلامی 24

کالای چوب وMDFخورشید

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

گروه تولیدی جهان چوب

بلوار عدالت ، غدیر ، بین ترنج و میدان غدیر ، سیتی سنتر

شرکت نخل میکائیل

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 4

گوفر چوب

بلوار عدالت ، غدیر ، میدان غدیر

صنایع چوب آماتیس

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 7

صنایع چوب ومبلمان اداری

گلبهار،بلوارعدالت، بهار 27،خیابان خاوران 8

کالای چوب محمدی

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

فرآورده های چوبی اصفهان

گلبهار،بلوارکاوه،بهمن2،پروین اعتصامی23

صنایع چوب وMDF آرمان

گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8

ساخت سازه های ام دی اف(حاصل خواه)

دکو روبیک

شهرستان گلبهار.بلوار استقلال.مجتمع تجاری جم۲.طبقه اول واحد ۲۲۵

صنایع چوبی و MDFدارکوب

گلبهار،مجتمع صنعتی کاوه تلاش ۸

صنایع چوب برادران صفایی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

صنایع چوب وMDFسلیمانی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

پشتیبانی

09154033995