شوینده بهداشتی در گلبهار

بلوار پرند ، میدان غدیر ، مجتمع پرند
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف
جمهوری40_مجتمع آرامیس2_طبقه همکف
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8، بین سلمان فارسی و جمهوری 17

پشتیبانی

09154033995