سیم کشی خودرو در گلبهار

مکانیکی وسیم کشی بهار

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

خدمات برق خودروعمارلو

گلبهار،بلوار پرند،پرندیک،خیابان کمال الملک،بین9،7

سیم کشی و باتری سازی سهراب زاده

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

سیم کشی وباطری سعید

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995