سوپرگوشت در گلبهار

سوپرگوشت پرند

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام

هایپرگوشت مقدم

گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس

سوپر گوشت کرمانج

نوبهار، خیابان نوبهار 1

سوپرگوشت ممتاز

گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی

دهکده گوشت حاجی

گلبهار،بلوارپرند،میدان غدیر

پشتیبانی

09154033995