ساندویچی در گلبهار

گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
بلوار عدالت، غدیر، میدان غدیر
بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند
نوبهار، خیابان سرو 14
بلوار عدالت، عدالت 37، پلاک نبش
بلوار کارگر، تلاش 8

پشتیبانی

09154033995