سالن ورزشی در گلبهار

سالن غدیر در گلبهار
گلبهار، بلوار عطار ،نبش عطار 29 ،روبه روی ساختمانهای آگور
باشگاه ورزشی خانه تناسب
گلبهار بلوارپیروزی بین پیروزی ١٠ و ١٢ مجتمع تجاری آرمان ۴ باشگاه خانه تناسب
بلوار عدالت، کمال الملک
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا
بلوار استقلال، بلوار حافظ
فروردین 22،شهریار18،مجتمع تجاری فروردین ،طبقه منفی 1
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی
بلوار استقلال، بلوار عطار نیشابوری
فروردین ۱۲مجتمع تجاری فروردین طبقه منفی ۱
بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج

پشتیبانی

09154033995