سالن تکواندو در گلبهار

سالن تکواندو بانوان

گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4،طبقه زیرزمین

مربی تکواندو(ویژه بانوان)

مربی تکواندو

پشتیبانی

09154033995