رستوران در گلبهار

رستوران دهقان

رستوران دهقان

گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک

رستوران و بیرون بر ناهارخوران

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

کترینگ ورستوران کدبانو/با پیک رایگان

انتهای جمهوری24/مجتمع تجاری علی بابا

رستوران قنبری

نوبهار، خیابان سرو 14

رستوران عالی مقام

جمهورب24،مجتمع علی بابا،طبقه1_

رستوران سنتی شاندیز

گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک

رستوران شاندیز

پشت مجتمع تجاری پرند،روبه روی پارک

رستوران سنتی ملتی

گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان

کترینگ و رستوران آریایی

بلوار عدالت، معلم

کباب ذغالی سیلوانا

بلوار استقلال، بهار، بهار 10، بوستان لاله

رستوران خرم

خاوران

رستوران اقای غذا

جمهوری 15، برونسی 8، بعد از فروشگاه جانبو

رستوران بهشت

خاوران

رستوران الوپیک

بلوار مطهری، جمهوری اسلامی 29

دیزی،کباب وشله تخت جمشید

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31،کنارعابربانک

رستوران حمید، سینی مسی

بلوار استقلال، استقلال 9، جنب پاساژ جم 1

رستوران گلبهار

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،انتهای بهار10

رستوران نیاوران

بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم

بزرگترین مجموعه غذایی آب وآتش

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند

رستوران سماء

بلوار استقلال، بلوار حافظ

پشتیبانی

09154033995