رستوران در گلبهار

رستوران دهقان
گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک
بلوار مطهری، جمهوری اسلامی 29
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31،کنارعابربانک
بلوار استقلال، استقلال 9، جنب پاساژ جم 1
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،انتهای بهار10
بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند
بلوار استقلال، بلوار حافظ
میدان پرند
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
انتهای جمهوری24/مجتمع تجاری علی بابا
نوبهار، خیابان سرو 14
جمهورب24،مجتمع علی بابا،طبقه1_
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
پشت مجتمع تجاری پرند،روبه روی پارک
گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان
بلوار عدالت، معلم
بلوار استقلال، بهار، بهار 10، بوستان لاله

پشتیبانی

09154033995