درمانگاه شبانه روزی در گلبهار

درمانگاه شبانه روزی محب مهر

گلبهار، بولوار چهارباغ، نبش یاس14

درمانگاه پردیس

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12،ساختمان پزشکان پردیس

درمانگاه شبانه روزی تپش

گلبهار،بلوارجمهوری اسلامی،نبش جمهوری18

پشتیبانی

09154033995