درمانگاه شبانه روزی در گلبهار

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12،ساختمان پزشکان پردیس
گلبهار،بلوارجمهوری اسلامی،نبش جمهوری18

پشتیبانی

09154033995