دبستان در گلبهار

پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیر دولتی فرهیختگان سعادت

بلوار استقلال، بهار، بلوار چهارباغ

دبستان پسرانه شهید تهرانی مقدم و دبستان دخترانه آزاده

بلوار حافظ
دبستان مهر 1گلبهار

دبستان مهر1

بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی45
دبستان پروفسور سمیعی گلبهار

دبستان پروفسورسمیعی

بلوارکارگر،بلوارخواجه نصیرالدین طوسی
دبستان پسرانه شهید مجید شاملوگلبهار

دبستان پسرانه شهیدمجیدشاملو

بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی28

دبستان گلهای زندگی

گلبهار،بلوارپرند،بلوارغدیر،غدیر2
دبستان رهبرنیا در گلبهار

دبستان رهبرنیا

بلواردانش آموز،بین ادیب وبهار38
دبستان شهید تهرانی مقدم درگلبهار

دبستان شهیدتهرانی مقدم

بلوارحافظ،میدان شهیدزارع

پیش دبستانی و دبستان گلهای زندگی ولیعصر(عج)

بلوار عدالت، غدیر، بین ترنج و میدان غدیر
دبستان سوگند درگلبهار

دبستان سوگند

بلوارپژوهش-خیابان فروردین-فروردین6

پیش دبستانی و دبستان امید زندگی

بلوار عدالت، بین نیلوفر و ملک الشعرای بهار

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی لبخند دانش

بلوار فردوسی، بلوار عدالت

پشتیبانی

09154033995