دارو گیاهی در گلبهار

داروی گیاهی نورالدین

گلبهار،بلوارپرند،داخل بازارپرند،روبروی پارک،پلاک95،50

عطاری وخشکبارکرمانی

گلبهار،بلوارجمهوری اسلامی،نبش جمهوری 19

عطاری رافائل

جمهوری 39،مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1

عطاری آبنوس

گلبهار، بولوار برونسی، برونسی 8، جنب جانبو

عطاری سینا

بلوار عدالت، کمال الملک

دارو گیاهی شفای طبیعت

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

داروگیاهی آسیاب

گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 50

پشتیبانی

09154033995