خرازی در گلبهار

تحریرصلواتی درگلبهار

تحریر صلواتی

میدان پرند_بین میوه فروشی و گل فروشی

خرازی بهاران

جمهوری 15، برونسی 8

خرازی کوثر

میدان پرند

خرازی رضا

نوبهار، خیابان سرو 14

خرازی،تحریر،اسباب بازی عامری

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ،پلاک 150

خرازی دلارام

جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف

خرازی بهشت

بلوار برونسی، خیابان برونسی 31

پشتیبانی

09154033995