جوجه کباب در گلبهار

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3
گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو

پشتیبانی

09154033995